Stalni sudski tumač za slovenski jezik

 

Tanja Mehle


Registriran kod:
Županijski sud u Rijeci
Stručna sprema:
mag.iur.
Jezici:
slovenski jezik
Adresa:
Marija Špilera 3, 51000 Rijeka
Županija:
Primorsko-goranska županija
Tel:
051 326 216
Mob:
095 388 38 21
Email:
sudskitumac@mehledoo.hr
Radno vrijeme: 09h - 17h
Rad u drugim županijama:
Da