Stalni sudski tumač - përkthyes i përhershëm gjygjësor - ustanovený soudní tlumočník - court interpreter - interprete judiciaire

02.03.2014. 19:29

Stalni sudski tumač - përkthyes i përhershëm gjygjësor - ustanovený soudní tlumočník - court interpreter - interprete judiciaire - interpres iudicialis perpetuus - ständiger Gerichtsdolmetscher - tłumacz przysięgły języka - intérprete da lingua ...

News archive