Kontakt informacije

UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA

 

Upravni odbor
    Zdenka Pavlović Gečević
    Nikolina Palčić
    Ivana Bosanac Banovac
Nadzorni odbor
    Jadranka Butković
    Dejan Branović
    Nasim Salaita

 

Tel./Fax:

01 3864 043

GSM:


Web stranica:

www.usst.hr


Email adresa:

info@usst.hr
info.usst@gmail.com


dopredsjednica@usst.hr
zpavlovg@gmail.com  ( Predsjednica )


Adresa:
10 090 ZAGREB, Alberta Fortisa 15A

Registarski broj: 21007413       Matični broj: 2623340       OIB: 08620341708

Žiro račun: HR0423600001102140197 (Zagrebačka banka d.d.)