Lisabonska konvencija o priznavanju

Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe - Lisabonska konvencija o priznavanju

Stranke ove Konvencije,svjesne činjenice da je pravo na obrazovanje ljudsko pravo, te da visoko školstvo, kao sredstvo u potrazi za znanjem i njegovim unapređivanjem, predstavlja iznimno bogatu kulturnu i znanstvenu vrijednost za pojedince i društvo, smatrajući da velika raznolikost obrazovnih sustava u Europskoj regiji odražava njezinu kulturnu, društvenu, političku, filozofsku, vjersku i gospodarsku raznolikost, te da je iznimna vrijednost koju treba u potpunosti cijeniti...

Tekst Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe - Lisabonsku konvenciju o priznavanju, pogledajte u sljedećem dokumentu.

Lisabonska konvencija o priznavanju