Stalni sudski tumač - përkthyes i përhershëm gjygjësor - ustanovený soudní tlumočník - court interpreter - interprete judiciaire

26.02.2014. 15:51

Stalni sudski tumač - përkthyes i përhershëm gjygjësor - ustanovený soudní tlumočník - court interpreter - interprete judiciaire - interpres iudicialis perpetuus - ständiger Gerichtsdolmetscher - tłumacz przysięgły języka - intérprete da lingua ...

Arhiva vijesti