Program stručne obuke stalnih sudskih tumača

Program stručne obuke kandidata za stalnog sudskog tumača možete preuzeti putem linka u nastavku.


Program stručne obuke stalnih sudskih tumača